Remont lejów spustowych oraz budowa przewału między rusztami w kotle OR-32