Wykonanie nowego obmurza betonowego ślepej komory w kotłe OP-230