Remont obmurza kotła do spalania odpadów drewnopochodnych – Rzeszów