Remont przedłużenia lejów spustowych żużla kotła OR-32