Wymurówka lejów spustowych kotła OR50-N Cukrownia Kluczewo