Wymurówka łącznika oraz remont obmurza pieca do spalania odpadów drewnopochodnych