Remont, budowa i przeróbka kotła OR-32 na cele produkcyjne (sklepienia, ściany i strop komory paleniskowej )