Wymurówka kotła OR-50 dla Carbo Energia – sklepienie zapłonowe, sklepienie tylne , leje żużlowe , wymurówka pod walczakiem