Wymurówka obmurza pieca suszarniczego o mocy 7000 KW