Wymurówka obmurza kotła na potrzeby produkcji peletu