Remont i budowa obmurza kotła w TRIO PARKETT GmbH (Niemcy)