Wymurówka przedpaleniska do spalania odpadów drewnopochodnych w Holzindustrie Templin GmbH (Niemcy)